Klachtenprocedure
  1. Zorgboeren behoren calamiteiten waar ZIN-cliënten geplaatst onder verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN bij betrokken zijn direct te melden aan Stichting BEZINN.
  2. Zorgboeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten en / of verwanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om bij kritiek, calamiteiten en klachten te handelen.
  3. Bij kritiek, calamiteiten en klachten kunnen Zorgboeren de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen.

De heer W. Hulshof Telefoon : 06 290 44 198 E-mail  :    info@dekwestie.nl

Voor meer informatie: www.dekwestie.nl

Er zijn twee mogelijkheden voor behandeling van klachten

  1. Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

Voor meer informatie zie website: www.landbouwzorg.nl onder het kopje 'Algemeen'.

  1. Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie waarmee stichting BEZINN werkt; de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC) Groningen/Drenthe.

Voor meer informatie zie website: www.ipkc.nl

  1. Zodra en zolang een klacht in behandeling is, onthoud Stichting BEZINN zich van uitspraken en bemoeienis.
  2. Na de uitspraak van de Klachtencommissie of op advies van de Klachtencommissie zal Stichting BEZINN waar nodig actie ondernemen.