Nieuws

Op donderdag 14 juni 2018 is er een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Van Donkersgoed van Stichting BEZINN en de heer Ehrens van 's Heeren Loo in aanwezigheid van mevrouw Koster van Zilveren Kruis en de heer Dijkman van Advisium.

De ondertekening vond plaats op locatie bij één van de aangesloten Zorgboerderijen/trajectuitvoerders van Stichting BEZINN, zorgboerderij Moai Seldsum te Oentsjerk.

Beste Trajectuitvoerder,

Hierbij wil ik u informeren dat Stichting BEZINN per 1 juli 2018 definitief is gegund voor Specialistische Jeugdhulp en Beschermd Wonen Friesland. Dit goede bericht heeft Stichting BEZINN op woensdag 13 juni 2018 ontvangen vanuit het contractmanagement SDF.

De gunning zal ingaan per 1 juli 2018. Dit betekent dat de huidige indicaties van cliënten die nu in zorg zijn per 1 juli 2018 omgezet zullen worden naar de nieuwe producten (profielen/intensiteiten). Waar nodig zal contact worden gezocht met andere zorgaanbieders, in verband met hoofd- en onderaannemerschap. Dit zal gezamenlijk opgepakt worden. Ook nieuwe cliënten kunnen vanaf 1 juli 2018 weer in zorg genomen worden via Stichting BEZINN.  

Om u beter te informeren organiseert Stichting BEZINN binnenkort een informatiebijeenkomst. U hoort zo spoedig mogelijk van ons wanneer deze bijeenkomst plaats zal vinden en de locatie. 

Heeft u hier nog vragen over dan kunt u contact opnemen met Rinske Jager of Jan van Donkersgoed per e-mail (r.jager@bezinn.nl) of telefonisch (0592-300033).

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager

Regiobijeenkomst dinsdag 5 oktober 2017 Groningen, wij waren te gast bij Dekkersnest, locatie De Bank in Veendam.

De bijeenkomst is goed bezocht maar het aantal kan altijd beter!
Wij hebben met elkaar een belangrijke stap gezet naar overleg, het delen van informatie en zetten in op kwaliteit.

Dekkersnest, De Bank bedankt voor de gastvrijheid.

Als u niet aanwezig kon zijn maar dit nog graag wilt.

Een laatste kans voor Zorgboerderijen uit alle drie regio’s in Assen, Vredeveldseweg 2: dinsdag 17 oktober 19.30uur.
Verzoek om u vooraf aan te melden!

regio assen 2 van 3regio assen 1 van 3regio assen 3 van 3

Regiobijeenkomst dinsdag 17 oktober 2017 in Assen, deze keer op het kantoor van Stichting BEZINN.

Deze avond werd wederom goed bezocht met constructieve vragen en diverse opmerkingen vanuit de Zorgboeren.

Met de vragen en opmerkingen kunnen wij gezamenlijk verder.

Stichting BEZINN bedankt speciaal Thom Krol, voorzitter van Vereniging BEZINN die deze avond aanwezig was net als de voorgaande drie regiobijeenkomsten in de afgelopen weken.

Aanbesteding voor de Jeugdhulp in de Groninger gemeenten (RIGG)

Een goed bezochte regiobijeenkomst van Stichting BEZINN in Fryslan met betrokken zorgboeren afgelopen donderdag 21 september.

Zorgboerderij De Buorren in Blessum, bedankt voor jullie gastvrijheid!

IMG 0581IMG 0597IMG 0587IMG 0584

De tweede bijeenkomst van Stichting Bezinn voor de regio Drenthe was dinsdag 26 september, het was een geslaagde avond met een grote opkomst en betrokken zorgboeren!

Bij deze willen wij de Fam.Hilbrands bedanken voor de gastvrijheid op hun zorgboerderij De Flintenhoeve, locatie De Drentse Hoeve in Wezup.

IMG 0619IMG 0622IMG 0623

Opnamestop cliënten SDF, Sociaal Domein Friesland
 
Per 07-08-2017 is Stichting BEZINN genoodzaakt wederom een stop in te voeren voor nieuwe
cliënten Jeugd maatwerkvoorzieningen in Friesland. De reden hiervoor is dat niet alle sociaal teams
goed op de hoogte zijn van de afspraken over maatwerkvoorzieningen en kans op fouten in de
vakantie periode zeer groot is.
 
Bij aanvragen van nieuwe jeugd cliënten in deze periode kunt u geen toezeggingen doen over
plaatsing. De plaatsing kan alleen na schriftelijke toestemming en akkoord van Stichting BEZINN als
betaling gegarandeerd kan worden vanuit de gemeente/SDF.
 
Hiernaast blijkt dat binnen het SDF onduidelijk is welke gemeenten wel of niet onder de afspraken
vallen hebben we uit de laatste communicatie begrepen.
 
De opnamestop is met uitzondering van onderstaande gemeenten.
 
Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, SudWest Fryslan, Heerenveen, Smallingerland, OWO en
Littenseradiel.
Kosteninhouding Stichting BEZINN vanaf 1 juli 2017
- Vervoer 0% wordt 100% door betaald.
- NHC Veilig wonen Noord-Midden Drenthe 5% 95% door betaald
- Verblijf A, B, C en D Noord-Midden Drenthe 10% 90% door betaald
- Verblijfscomponenten 10% 90% door betaald
- Overige producten 12,5 % 87,5 % door betaald

Vergelijking PGB en VPT MPT ZIN

pdf icon

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001