Nieuws

Gunningsbesluit Sociaal Domein Friesland

Afgelopen donderdag 19 april jl. heeft Stichting BEZINN bericht gekregen over de uitspraak van het spoedappel van 8 maart 2018. Daarin wordt het SDF in het gelijk gesteld. Dit betekent feitelijk dat Stichting BEZINN niet wordt toegelaten tot levering van specialistische Jeugdzorg en Beschermd Wonen op basis van de in 2017 ingediende contracteringsaanvraag.

 
Stichting BEZINN beschikte in 2017 niet over een eigen kwaliteitssysteem. Dit was de reden van SDF om aan Stichting BEZINN geen gunning te verlenen voor Jeugd en Beschermd Wonen. Sinds december 2017 beschikt Stichting BEZINN wel over een eigen kwaliteitssysteem, namelijk ISO 9001.2015.
Om deze reden is in overleg met de advocaat besloten om aanstaande woensdag, 25 april 2018, opnieuw in te schrijven bij SDF. Deze nieuwe inschrijving heeft een zeer goede kans van slagen om alsnog toegelaten te worden voor het leveren van zorg aan Jeugd en cliënten Beschermd Wonen. Begin juni 2018 zal hier duidelijkheid over zijn.
 
Wij vinden het van belang om de voortgang met de trajectuitvoerders te bespreken die op dit moment zorg verlenen aan Jeugd uit Friesland en/of cliënten in zorg hebben met een indicatie Beschermd Wonen (Friesland).
In overleg met het bestuur zal binnenkort een datum voor een informatiebijeenkomst worden vastgelegd. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
 
Heeft u over dit bericht vragen of vragen over indicaties van cliënten nu in zorg dan kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

20180329093009812 Pagina 2

20180329093009812 Pagina 1

Regiobijeenkomst dinsdag 5 oktober 2017 Groningen, wij waren te gast bij Dekkersnest, locatie De Bank in Veendam.

De bijeenkomst is goed bezocht maar het aantal kan altijd beter!
Wij hebben met elkaar een belangrijke stap gezet naar overleg, het delen van informatie en zetten in op kwaliteit.

Dekkersnest, De Bank bedankt voor de gastvrijheid.

Als u niet aanwezig kon zijn maar dit nog graag wilt.

Een laatste kans voor Zorgboerderijen uit alle drie regio’s in Assen, Vredeveldseweg 2: dinsdag 17 oktober 19.30uur.
Verzoek om u vooraf aan te melden!

regio assen 2 van 3regio assen 1 van 3regio assen 3 van 3

Regiobijeenkomst dinsdag 17 oktober 2017 in Assen, deze keer op het kantoor van Stichting BEZINN.

Deze avond werd wederom goed bezocht met constructieve vragen en diverse opmerkingen vanuit de Zorgboeren.

Met de vragen en opmerkingen kunnen wij gezamenlijk verder.

Stichting BEZINN bedankt speciaal Thom Krol, voorzitter van Vereniging BEZINN die deze avond aanwezig was net als de voorgaande drie regiobijeenkomsten in de afgelopen weken.

Aanbesteding voor de Jeugdhulp in de Groninger gemeenten (RIGG)

Wij hebben heugelijk nieuws  ontvangen over de uitspraak inzake Gunning SDF

SDF is verplicht om de gunning af te geven voor Stichting BEZINN.

Hierbij ontvangen jullie de samenvatting:

Het er op neer dat de voorzieningenrechter op alle punten Stichting BEZINN kan volgen en in het gelijk stelt. De voorzieningenrechter overweegt dan ook dat de gemeente Leeuwarden de regionale WMO-taken ook aan Stichting BEZINN had moeten gunnen en besluit daartoe vervolgens ook: binnen twee weken moet gemeente Leeuwarden de gunningsweigering intrekken en een nieuwe gunningsbeslissing aan Stichting BEZINN toesturen. Daarbij worden de zorgboerderijen aangeboden ook in 2018 te contracteren voor beschermd wonen en jeugdzorg. De voorzieningenrechter heeft duidelijk en helder uiteengezet hoe hij tot dit vonnis is gekomen.

Een goed bezochte regiobijeenkomst van Stichting BEZINN in Fryslan met betrokken zorgboeren afgelopen donderdag 21 september.

Zorgboerderij De Buorren in Blessum, bedankt voor jullie gastvrijheid!

IMG 0581IMG 0597IMG 0587IMG 0584

De tweede bijeenkomst van Stichting Bezinn voor de regio Drenthe was dinsdag 26 september, het was een geslaagde avond met een grote opkomst en betrokken zorgboeren!

Bij deze willen wij de Fam.Hilbrands bedanken voor de gastvrijheid op hun zorgboerderij De Flintenhoeve, locatie De Drentse Hoeve in Wezup.

IMG 0619IMG 0622IMG 0623

Opnamestop cliënten SDF, Sociaal Domein Friesland
 
Per 07-08-2017 is Stichting BEZINN genoodzaakt wederom een stop in te voeren voor nieuwe
cliënten Jeugd maatwerkvoorzieningen in Friesland. De reden hiervoor is dat niet alle sociaal teams
goed op de hoogte zijn van de afspraken over maatwerkvoorzieningen en kans op fouten in de
vakantie periode zeer groot is.
 
Bij aanvragen van nieuwe jeugd cliënten in deze periode kunt u geen toezeggingen doen over
plaatsing. De plaatsing kan alleen na schriftelijke toestemming en akkoord van Stichting BEZINN als
betaling gegarandeerd kan worden vanuit de gemeente/SDF.
 
Hiernaast blijkt dat binnen het SDF onduidelijk is welke gemeenten wel of niet onder de afspraken
vallen hebben we uit de laatste communicatie begrepen.
 
De opnamestop is met uitzondering van onderstaande gemeenten.
 
Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, SudWest Fryslan, Heerenveen, Smallingerland, OWO en
Littenseradiel.
Kosteninhouding Stichting BEZINN vanaf 1 juli 2017
- Vervoer 0% wordt 100% door betaald.
- NHC Veilig wonen Noord-Midden Drenthe 5% 95% door betaald
- Verblijf A, B, C en D Noord-Midden Drenthe 10% 90% door betaald
- Verblijfscomponenten 10% 90% door betaald
- Overige producten 12,5 % 87,5 % door betaald

Vergelijking PGB en VPT MPT ZIN

pdf icon

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001