Nieuws

Eén van de Zorgboerderijen/Trajectuitvoerders van BEZINN is genomineerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2018 in de categorie Zorg wat een erg mooie prestatie is. Het gaat om Zorgboerderij De Mikkelhorst https://www.mikkelhorst.nl/

Meer informatie over de Provinciale Vrijwilligersprijs https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/wonen-en-welzijn/vrijwilligersprijs/ 

Stemmen kan tot 30 oktober 2018 via https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/stemmen_vrijwilligersprijs_2018

Het college van B en W in Assen wil het miljoenentekort op de Jeugdzorg en WMO terugdringen door het instellen van wachttijden. Met de bedoeling dat er minder mensen gebruik maken van de zorg.

https://www.dvhn.nl/drenthe/College-Assen-wil-langere-wachttijden-voor-Jeugdzorg-om-tekort-terug-te-dringen-23589205.html

Inmiddels is bekend welke zorgaanbieders de voorlopige gunning van Groningen Ten Boer WMO (vanaf 01-01-2019 voor een periode van 4 jaar) hebben gekregen.

Met ingang van 14-08-2018 is dit definitief bekend.

Het gaat om de volgende ondersteuning:

-Individuele en groepsgerichte ondersteuning

-Kortdurend verblijf

-Sociale activering

De gunning vanuit gebiedsondersteuningnetwerk het GON is verdeeld over vier gebieden.

- Combinatie Werk-Pro/Cosis, stadsdeel Centrum, Oude Wijken en stadsdeel West, deze combinatie gaat dit uitvoeren onder de naam “Ben in de Buurt”.

- At home First, stadsdeel Oost en de gemeente Ten Boer

- combinatie Noorderbrug/Philadelphia/Lentis, stadsdeel Zuid.

Stichting BEZINN wil graag verdere afspraken maken met deze zorgaanbieders zodat Zorgboeren / Trajectuitvoerders die cliënten in Zorg hebben en / of krijgen dit eventueel via Stichting BEZINN kunnen doen. De Zorgboerderijen / Trajectuitvoerders die in dat gebied gevestigd zijn en mogelijk cliënten in Zorg hebben en / of krijgen zijn inmiddels aangeschreven of dat zij via Stichting BEZINN de cliënten in Zorg willen nemen. Indien u geen e-mailbericht heeft gehad, maar u heeft en / of krijgt toch cliënten in Zorg die onder deze gunning vallen en u wilt de Zorg via Stichting BEZINN laten lopen dan kunt u dit voor 27 augustus 2018 doorgeven via a.kits@bezinn.nl

pdf iconJaarverslag 2017 Stichting BEZINN

Op donderdag 14 juni 2018 is er een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend door de heer Van Donkersgoed van Stichting BEZINN en de heer Ehrens van 's Heeren Loo in aanwezigheid van mevrouw Koster van Zilveren Kruis en de heer Dijkman van Advisium.

De ondertekening vond plaats op locatie bij één van de aangesloten Zorgboerderijen/trajectuitvoerders van Stichting BEZINN, zorgboerderij Moai Seldsum te Oentsjerk.

Beste Trajectuitvoerder,

Hierbij wil ik u informeren dat Stichting BEZINN per 1 juli 2018 definitief is gegund voor Specialistische Jeugdhulp en Beschermd Wonen Friesland. Dit goede bericht heeft Stichting BEZINN op woensdag 13 juni 2018 ontvangen vanuit het contractmanagement SDF.

De gunning zal ingaan per 1 juli 2018. Dit betekent dat de huidige indicaties van cliënten die nu in zorg zijn per 1 juli 2018 omgezet zullen worden naar de nieuwe producten (profielen/intensiteiten). Waar nodig zal contact worden gezocht met andere zorgaanbieders, in verband met hoofd- en onderaannemerschap. Dit zal gezamenlijk opgepakt worden. Ook nieuwe cliënten kunnen vanaf 1 juli 2018 weer in zorg genomen worden via Stichting BEZINN.  

Om u beter te informeren organiseert Stichting BEZINN binnenkort een informatiebijeenkomst. U hoort zo spoedig mogelijk van ons wanneer deze bijeenkomst plaats zal vinden en de locatie. 

Heeft u hier nog vragen over dan kunt u contact opnemen met Rinske Jager of Jan van Donkersgoed per e-mail (r.jager@bezinn.nl) of telefonisch (0592-300033).

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager

Aanbesteding voor de Jeugdhulp in de Groninger gemeenten (RIGG)

Kosteninhouding Stichting BEZINN vanaf 1 juli 2017
- Vervoer 0% wordt 100% door betaald.
- NHC Veilig wonen Noord-Midden Drenthe 5% 95% door betaald
- Verblijf A, B, C en D Noord-Midden Drenthe 10% 90% door betaald
- Verblijfscomponenten 10% 90% door betaald
- Overige producten 12,5 % 87,5 % door betaald

Vergelijking PGB en VPT MPT ZIN

pdf icon

 1. Zorgboeren behoren calamiteiten / incidenten waar ZIN-cliënten geplaatst zijn onder verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN direct te melden aan Stichting BEZINN.
 2. Zorgboeren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat cliënten en / of verwanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen te handelen.
 3. Elke Zorgboerderij in Nederland is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Stichting BEZINN heeft dit als volgt geregeld:
  a. Vertrouwenspersoon (de heer W. Hulshof)
  b. Klachtenfunctionaris (IPKC)
  c. Geschillencommissie (nog in ontwikkeling). De FLZ heeft zelf één landelijke klachtenregeling opgesteld die van kracht is voor alle deelnemers op de bij deze Federatie aangesloten Zorgboerderijen. Zie verder de website www.landbouwzorg.nl voor meer informatie.
 4. Bij kritiek, calamiteiten, klachten en geschillen kunnen Zorgboeren onze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van Stichting BEZINN inschakelen als ze behoefte hebben aan een gesprekspartner en een medenker over de ontstane klachtensituatie. De vertrouwenspersoon is de heer W. Hulshof Telefoon: 06 290 44 198 E-mail: info@dekwestie.nl
  Voor meer informatie: vertrouwenspersoon
 5. Er zijn twee mogelijkheden voor behandeling van klachten. 
 • Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Voor meer informatie zie website: www.landbouwzorg.nl onder het kopje 'Algemeen'
 • Klachten kunnen in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke Klachtencommissie waarmee stichting BEZINN werkt; de Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC) Groningen/Drenthe. Voor meer informatie zie website: www.ipkc.nl 
  Zodra en zolang een klacht in behandeling is, onthoud Stichting BEZINN zich van uitspraken en bemoeienis.
  Na de uitspraak of het advies van de Klachtencommissie of op advies van de Klachtencommissie zal Stichting BEZINN waar nodig actie ondernemen.

 

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001