Nieuws

Gunningsbesluit Sociaal Domein Friesland

Afgelopen donderdag 19 april jl. heeft Stichting BEZINN bericht gekregen over de uitspraak van het spoedappel van 8 maart 2018. Daarin wordt het SDF in het gelijk gesteld. Dit betekent feitelijk dat Stichting BEZINN niet wordt toegelaten tot levering van specialistische Jeugdzorg en Beschermd Wonen op basis van de in 2017 ingediende contracteringsaanvraag.

 
Stichting BEZINN beschikte in 2017 niet over een eigen kwaliteitssysteem. Dit was de reden van SDF om aan Stichting BEZINN geen gunning te verlenen voor Jeugd en Beschermd Wonen. Sinds december 2017 beschikt Stichting BEZINN wel over een eigen kwaliteitssysteem, namelijk ISO 9001.2015.
Om deze reden is in overleg met de advocaat besloten om aanstaande woensdag, 25 april 2018, opnieuw in te schrijven bij SDF. Deze nieuwe inschrijving heeft een zeer goede kans van slagen om alsnog toegelaten te worden voor het leveren van zorg aan Jeugd en cliënten Beschermd Wonen. Begin juni 2018 zal hier duidelijkheid over zijn.
 
Wij vinden het van belang om de voortgang met de trajectuitvoerders te bespreken die op dit moment zorg verlenen aan Jeugd uit Friesland en/of cliënten in zorg hebben met een indicatie Beschermd Wonen (Friesland).
In overleg met het bestuur zal binnenkort een datum voor een informatiebijeenkomst worden vastgelegd. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
 
Heeft u over dit bericht vragen of vragen over indicaties van cliënten nu in zorg dan kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001