Nieuws
Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe
23 januari 2019

Geachte heer, mevrouw, 

Binnen de jeugdhulpregio Drenthe zijn de gemeenten in 2017 geconfronteerd met een tekort op het jeugdhulpbudget. De verwachting is dat ook in 2018 met een tekort afgesloten wordt. Om die reden heeft een kopgroep van wethouders (Assen, Emmen (bestuurlijk trekker), Hoogeveen en Tynaarlo) namens de 12 Drentse portefeuillehouders jeugd, samen met de vijf grote aanbieders jeugdhulp (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) afgesproken om tot een transformatie akkoord te komen. Doel hiervan is om gezamenlijk te zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Hierbij informeren wij u over dit Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe 2019-2022. 

Op vrijdag 25 januari aanstaande zal dit akkoord ondertekend worden door de twaalf wethouders Jeugd en de vijf bestuurders van de jeugdhulpaanbieders. Met dit akkoord willen gemeenten en aanbieders als strategische alliantie een intensieve samenwerking aangaan op basis van vertrouwen, wederkerigheid en gedeelde visie. Met het ondertekenen van dit akkoord maken de gemeenten en de aanbieders samen afspraken hoe ze op basis van de doelen en uitgangspunten van de Jeugdwet tot een andere en betaalbare jeugdhulp kunnen komen. 

Vervolg 
Er zijn veel aannames en veronderstellingen over hoe de tekorten in de jeugdhulp zijn ontstaan. Daarom wordt begin 2019 gestart met een analyse bij zowel gemeenten als aanbieders, zowel financieel als op inhoud. De meeste gemeenten zijn al gestart met analyses, deze dienen als input. Door het uitvoeren van een gezamenlijke analyse wordt het startpunt van het akkoord gemeenschappelijk en worden vanuit de analyse ambitieuze doelen geformuleerd die bijdragen aan het doel, een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. De analyse mondt op deze manier uit in een uitvoeringsplan voor 2019 en verder. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het monitoren van de voortgang en de doelen. Insteek is om een bestuurlijk overleg in te richten met vertegenwoordiging vanuit gemeenten en jeugdhulpaanbieders. 

We informeren u via deze brief, omdat u in de uitvoering van het akkoord een belangrijke partner bent in het bereiken van het doel. Naast dit regionale akkoord ondernemen gemeenten ook lokale initiatieven om de samenwerking met jeugdhulpaanbieders te zoeken. We zien het akkoord als de start van het op gang brengen van een beweging waarin we kinderen, jongeren en gezinnen (meer) centraal stellen en waarin we gezamenlijk gaan doen wat nodig is om de Drentse jeugdvoorzieningen toegankelijk en betaalbaar te houden. 

In de loop van 2019 zullen we u informeren over de voortgang en vervolgstappen. 

Robert Kleine 
Wethouder Jeugd gemeente Emmen 
namens de 12 Drentse gemeenten

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001