Nieuws

Stichting BEZINN wil u informeren over de stand van zaken betreft Wlz-cliënten die wonen op Zorgboerderijen en eventueel behandeling nodig hebben.

Woensdag 20 februari 2019 is er een gesprek geweest tussen de drie noordelijke Zorgkantoren en Stichting BEZINN. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de zorg aan Wlz-cliënten die wonen op een Zorgboerderij en eventuele inzet van behandeling.

De drie Zorgkantoren hebben aangegeven dat producten voor cliënten met een 3VG tot en met 6VG indicatie op basis van zin in natura (ZIN) worden toegewezen aan Stichting BEZINN per Zorgboerderij. Dit is wel afhankelijk of de Zorgboerderij aan de gevraagde eisen kan voldoen. Dit zijn producten exclusief behandeling. Wanneer behandeling nodig is kan dit verlopen via ’s Heeren Loo of een andere zorgaanbieder die hiervoor is gecontracteerd. De behandeling is gericht op cliëntniveau. Allereerst zal inzichtelijk gemaakt worden wat nodig is aan behandeling en voor welke periode. Vervolgens wordt gekeken of dit past binnen de afgegeven indicatie en aangevraagd bij het Zorgkantoor. Na goedkeuring van het Zorgkantoor wordt de behandeling toegewezen aan de desbetreffende organisatie die de behandeling gaat inzetten.

Krijgt u een aanmelding binnen van een cliënt met een Wlz-indicatie op basis van ZIN of is er sprake van omzetting PGB naar ZIN, dan graag contact opnemen met Stichting BEZINN. We kunnen vervolgens gezamenlijk de mogelijkheden bespreken en dit voorleggen aan het zorgkantoor.

Heeft u hier vragen over kunt u contact opnemen met één van de trajectbegeleidsters, Albertha Kits en/of Rinske Jager (a.kits@bezinn.nl / r.jager@bezinn.nl)

Adres

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
T: 0592 300 033
(ma-do 8:30 - 12:30 uur)
Contact per e-mail klik hier

ISO 9001