Kwaliteit

Stichting BEZINN verenigt meer dan 160 zorgboerderijen die verschillende agrarische activiteiten en vormen van zorg kunnen aanbieden. Daardoor kan Stichting BEZINN voor veel soorten cliënten een geschikte plek in de buurt vinden.

Zo helpt Stichting BEZINN mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met psychische of sociale problemen, mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel, burn-out of dementie, (ex)verslaafden, (ex)gedetineerden, langdurig werklozen, kinderen uit het speciaal onderwijs en jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Op sommige zorgboerderijen kan de zorg en de cliëntgroep specifiek zijn, op andere boerderijen hebben cliënten juist een heel diverse achtergrond.