Zorgboerderijen

Hommerts

Vervoer: Ja

Meer informatie:

https://www.jeltehof.nl/

Idzega

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://itklokhus.nl

Parrega

Vervoer:

Meer informatie:

http://surein.nl

Oenkerk

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://itaventoer.nl

Oenkerk

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://moaiseldsum.nl

Oentsjerk

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://butenut-oentsjerk.nl

Tytsjerk

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://zorg.stayandpray.com

Blessum

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://de-buorren.nl

Klooster-Lidlum

Vervoer:

Meer informatie:

http://zorgboerderijkloosterhoeve.nl

Menaldum

Vervoer:

Meer informatie:

http://tuorrebout.nl

Pietersbierum

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://gerbrandastate.nl

Tzum

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://zorghoevetritzum.nl

Wjelsryp

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://zorgboerderijdeferbining.nl

Groningen

Vervoer:

Meer informatie:

http://werkpro.nl

Groningen

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://de-middag.nl

Haren

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://mikkelhorst.nl

Woltersum

Vervoer: Ja

Meer informatie:

http://slingertuin.nl